2019-02-13: Dostawa z firmy Master Box

Otrzymaliśmy dostawę figurek w skalach: 1:24, 1:35, 1:32 z firmy Master Box

  • Opublikowano: 13.02.2019, 14:29

Otrzymaliśmy dostawę figurek w skalach: 1:24, 1:35, 1:32 z firmy Master Box