2017-08-21: Dostawa z firmy Master Box

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy Master Box

  • Opublikowano: 21.08.2017, 14:12

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy Master Box. W dostawie uzupełnienie asortymentu i nowość:

  • 1:35 — #35189 — Indian Wars Series On the Great Plains