2016-09-28: Dostawa z firmy Special Hobby

Otrzymaliśmy dostawę z firmy Special Hobby

  • Opublikowano: 28.09.2016, 10:27

Otrzymaliśmy dostawę z firmy Special Hobby.W dostawie nowość :

  • 1:32 — #32067 — Jak-3 Normandia-Niemen Hi-Tech