2016-07-20: Dostawa z firmy Master Box

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy Master Box

  • Opublikowano: 20.07.2016, 17:40

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy Master Box. W dostawie uzupełnienie asortymentu i nowość:

  • 1:35 — #35198 — German Tank Crew AT Rest