2015-10-23: Dostawa z fimy Mirage Hobby

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Mirage Hobby. W dostawie uzupełnienie asortymentu modeli okrętów.

  • Opublikowano: 23.10.2015, 12:56

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Mirage Hobby. W dostawie uzupełnienie asortymentu modeli okrętów.