2012-04-18: Dostawa z firmy MiniArt

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy MiniArt.

  • Opublikowano: 18.04.2012, 08:16

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy MiniArt.W dostawie nowości:

  • 1:35 — #35070 — US Tank Crew
  • 1:35 — #35121 — British Tank Crew Winter Uniform
  • 1:35 — #35126 — US Tank Crew