Modelarstwo

2019-01-29: Dostawa z firmy Academy

Otrzymaliśmy dostawę samolotów w skali 1:72 z firmy Academy

2019-01-29: Dostawa z firmy RB Model

Otrzymaliśmy dostawę luf do modeli z firmy RB Model

2019-01-24: Dostawa z firmy Hobby 2000

Otrzymaliśmy dostawę modelu Bristol Beaufighter z firmy Hobby 2000

2019-01-24: Dostawa z firmy Arma Hobby

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Arma Hobby

2019-01-24: Dostawa z firmy Eduard

Otrzymaliśmy dostawę modeli i akcesoriów z firmy Eduard

2019-01-24: Dostawa z firmy Pactra

Otrzymaliśmy dostawę farb z firmy Pactra

2019-01-24: Dostawa z firmy Vallejo

Otrzymaliśmy dostawę farb z firmy Vallejo

2019-01-24: Dostawa z firmy Hataka

Otrzymaliśmy dostawę farb z firmy Hataka

2019-01-09: Dostawa z firmy Tamiya

Otrzymaliśmy dostawę modeli i farb z firmy Tamiya

2019-01-08: Dostawa z firmy Vallejo

Otrzymaliśmy dostawę farb i chemii modelarskiej z firmy Vallejo