Modelarstwo

2017-09-17: Dostawa z firmy Pactra

Otrzymaliśmy dostawę farb z firmy Pactra

2017-09-14: Dostawa z wydawnictwa First To Fight

Otrzymaliśmy dostawę zeszytów Wrzesień 1939 z wydawnictwa First To Fight. W dostawie nowość nr 48 Sd.Kfz.221

2017-09-14: Dostawa materiałów modelarskich

Otrzymaliśmy dostawę deseczek balsowych, listewek, prętów oraz rurek węglowych i mosiężnych

2017-09-06: Dostawa mas chemoutwardzalnych

Otrzymaliśmy dostawę mas chemoutwardzalnych: Milliput i Green Stuff

2017-09-06: Dostawa z firmy Tamiya

Otrzymaliśmy dostawę modeli i farb z firmy Tamiya

2017-09-06: Dostawa z firmy Vallejo

Otrzymaliśmy dostawę farb i chemii modelarskiej z firmy Vallejo.

2017-09-06: Dostawa z firmy Airfix

Otrzymaliśmy dostawę modeli samolotów z firmy Airfix

2017-09-06: Dostawa z firmy RB Model

Otrzymaliśmy dostawę luf i akcesoriów do modeli z firmy RB Model

2017-08-21: Dostawa z firmy Master Box

Otrzymaliśmy dostawę figurek z firmy Master Box

2017-08-21: Dostawa z firmy Tamiya

Otrzymaliśmy dostawę modeli i farb z firmy Tamiya.