2017-08-02: Dostawa z firmy Pactra

Otrzymaliśmy dostawę farb z firmy Pactra. Ponownie w sprzedaży Nr.71 Silver.

  • Opublikowano: 02.08.2017, 05:34

Otrzymaliśmy dostawę farb z firmy Pactra. Ponownie w sprzedaży Nr.71 Silver.