2016-10-10: Dostawa z firmy MiniArt

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy MiniArt

  • Opublikowano: 10.10.2016, 16:52

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy MiniArt. W dostawie nowości:

  • 1:35 — #35200 — U.S. Soldiers At Rest
  • 1:35 — #35575 — Champagne & Cognac Bottles With Crates