2016-07-02: Dostawa z firmy Eduard

Otrzymaliśmy dostawę modeli i elementów fototrawionych z firmy Eduard

  • Opublikowano: 02.07.2016, 10:32

Otrzymaliśmy dostawę modeli i elementów fototrawionych z firmy Eduard.W dostawie uzupełnienie asortymentu
oraz nowości:

  • 1:48 — #1135 — Draken Saab J-35
  • 1:72 — #70121 — Spittfire Mk.IXc late version

i wznowienie

  • 1:48 — #8290 — Lysander Mk.III