2016-03-23: Dostawa z firmy Airfix

Otrzymaliśmy dostawę z firmy Airfix

  • Opublikowano: 23.03.2016, 14:02

Otrzymaliśmy dostawę z firmy Airfix.W dostawie nowość:

  • 1:48 — #05128 — Boulton Paul Defiant Mk.I