2016-01-26: Dostawa z firmy IBG Models

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy IBG Models.

  • Opublikowano: 26.01.2016, 14:00

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy IBG. W dostawie nowości:

  • 1:700 — #70001 — ORP Ślązak 1943 Hunt II class destr.
  • 1:700 — #70002 — ORP Kujawiak 1942 Hunt II class destr.