2015-07-15: Dostawa z firmy Yahu Models

Otrzymaliśmy dostawę gotowych do zamontowania w modelu barwionych fototrawionych tablic przyrządów z firmy Yahu Models.

  • Opublikowano: 15.07.2015, 15:47

Otrzymaliśmy dostawę gotowych do zamontowania w modelu barwionych fototrawionych tablic przyrządów z firmy Yahu Models.