2015-04-03: Dostawa z firmy Master Box

Otrzymalśmy dostawę figurek z firmy Master Box.

  • Opublikowano: 03.04.2015, 12:35

Otrzymalśmy dostawę figurek z firmy Master Box.W dostawie uzupełnienie asortymentu figurek w skali 1:35 oraz nowości:

  • 1:35 — #35170 — Man Down ! US Modern Army , Middle East
  • 1:35 — #35180 — Modern UK Infantrymen