2014-12-20: Dostawa z firmy Revell

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Revell.

  • Opublikowano: 20.12.2014, 11:52

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Revell. W dostawie uzupełnienie asortymentu oraz nowości:

  • 1:24 — #07072 — VW Golf GTI1
  • 1:48 — #03987 — Tornado IDS
  • 1:24 — #07247 — BMW M1 Procar