2011-08-05: Dostawa z firmy Zvezda

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Zvezda.

  • Opublikowano: 05.08.2011, 22:11

Otrzymaliśmy dostawę modeli z firmy Zvezda. W dostawie uzupełnienia i nowości:

  • 1/72 — #8076 — Mongols Golden Horde